Voda

Voda je kao sastavni dio ljudskog organizma neophodna za održavanje života. Maseni udio vode u ljudskom tijelu iznosi prosječno oko 65%. Osnovno svojstvo vode jest sposobnost otapanja krutih, tekućih i plinovitih tvari. Ona je osnova svih tjelesnih tekućina: krvi, limfe, sline, suza, probavnih sokova.
Osim  toga, otapalo je i za štetne tvari koje nastaju kao produkti metabolizma i koje se odstranjuju iz tijela.
Još jedno važno svojstvo vode jest svojstvo isparavanja. Kako se isparavanje vode iz tijela vrši u procesu disanja i znojenja, to su ujedno procesi kojima se regulira i naša tjelesna toplina, tj. održava se neprekidno na 36 – 37°C. Dnevno se iz tijela gubi 2,5 litre vode, te ju je neophodno neprestano nadoknađivati. Voda se skladišti u nizu organa odakle je organizam može koristiti ako se pojavi njen manjak.

Prema raspoloživoj količini vode po stanovniku, Republika Hrvatska se ubraja među države bogatije vodom, a raspolaže s oko 5.600 m3/god./st.