Tempeh

Što je temeph?

Tempeh je prehrambeni proizvod nastao fermentacijom biljnog materijala uz pomoć plijesni roda Rhizopus. Porijeklo vuče iz Indonezijske tradicionalne kuhinje, po čemu je uostalom i postala prepoznatljiva. Ono zbog čega je tempeh izuzetno zanimljiv proizvod upravo je njegov način izrade, koji uključuje mikrobiološku fermentaciju hrane, a to je najstariji način pripreme hrane, koji ima višestruke prednosti jer omogućava konzumiranje hrane, koju je inače teško probaviti te iskoristiti. Fermentacijom se povećava iskoristljivost i probavljivost hrane i njenih komponenata. Zbog djelovanja plijesni iz roda Rizophus (koje sve ovo omogućavaju), tempeh postaje lako probavljiv izvor dragocjenih biljnih komponenti. U prvom redu biljnih bjelančevina i obilja vitamina B12 (kobalamina), čiji udio je vrlo visok u domaćim varijantama tempeha.

 Mora li tempeh biti isključivo baziran na soji?

Naravno da ne mora, no postoji dobar razlog zašto uglavnom jest. No uz malo bazičnih znanja o osnovama ljudske prehrane te kombiniranja namirnica moguće je napraviti jednako kvalitetan i daleko jeftiniji tempeh koji nije baziran isključivo na soji.

Zašto se dakle tempeh uglavnom bazira na soji? Odgovor je jednostavan – zbog kompletnih proteina tj. bjelančevina.

Namirnice koje sadrže sve esencijalne aminokiseline a to su redom:

  • Histidin
  • Izoleucin
  • Leucin
  • Lizin
  • Metionin
  • Fenilalanin
  • Treonin
  • Triptofan
  • Valin

nazivaju se kompletnim proteinima. Da bi protein bio dobro iskorišten u tijelu, omjer aminokiselina koje ga tvore trebao bi biti sličan omjeru aminokiselina u ljudskom tijelu. Soja jest kompletni protein i to je razlog njenog najčešćeg korištenja kao sirovine u proizvodnji tempeha.