Proteinske (mesne) dijete

Mesne dijete preporučaju neograničen unos mesa i smanjen ili nikakav unos ugljikohidrata.

Atkin­sonova dijeta

Dijeta bez ugljikohidrata

Dijeta s jajima

Pro­tein­ska dijeta

Visoko­pro­tein­ska dijeta (mesna dijeta)