Pretilost

 

Debljina ili pretilost je štetno nakupljanje masnog tkiva u organizmu, a definirana je indeksom tjelesne mase (ITM). Računa se na način da se tjelesna težina osobe (u kilogramima) podijeli sa kvadratom visine (u metrima). Pretilim se smatraju osobe sa indeksom tjelesne težine većim od 30 kg/m2.

 

 

 

 

žene muškarci
pothranjenost <19.1 <20.7
normalna tjelesna težina
19.1-25.8 20.7-26.4
povišena tjelesna težina
25.9-27.3 26.5-27.8
pretjerana tjelesna težina
27.4-32.3 27.9-31.1
pretilost >32.4 >31.2