Prehrana pobjednika

Što vas u ključnim trenutcima može spasiti od propasti ili tijelo kao investicija…

 Postoji jednan zanimljiv paradoks današnjeg konzumerističkog društva, u kojem je svrha što veća produkcija i potrošnja roba i dobara. Dakle sve što nas okružuje postaje proizvod kojeg što prije treba zamijeniti novim i boljim bez obzira na realne potrebe te investicije. Ovo je osnovni postulat današnjeg suvremenog čovjeka.

No postoji jedna logička pogreška koju nitko uopće ne vidi. Radi se o nama samima. Gdje smo tu mi? Budući da se sve ubrzano troši, jer takav nam je stil života te se niti u jednom segmentu ne pitamo da li je ovakav sustav ispravan i kamo upće vodi, jer tako to jednostavno jest, ubrzano se trošimo i mi sami. Tko vodi računa o tome koliko se dobro regeneriramo i kamo će nas ovakav stil život zapravo dovesti. Dok zarađujemo i ide nam ovakva stvar nas uopće ne zanima, no kad kola krenu nizbrdo i kad se naša radna sposobnost svede na nulu, tada nas nitko više ne treba te troškovi vlastitog opstanka postaju „neisplativi“.

Paralelno s tim odvija se nevjerojatno i zabrinjavajuće poskupljenje hrane, koje dotiče i one proizvode koji su uvijek svima bili dostupni (brašno i svi njegovi proizvodi). Trendovi poskupljenja rezultirat će sve lošijom prehranom ukupne populacije (koja i sada loše jede, jer smo ušli u top 10 zemalja po broju pretilih osoba) čija će se radna sposobnost drastično smanjiti, a zdravstveni problemi povećati.

U tom trenutku opstat će oni koji budu imali znanje kako se uopće hraniti, s kojim će moći opstati i voditi kvalitetan život.

Kad se potrošite odbacit će vas i uzeti nekog novog boljeg i zdravijeg, a što će se tada dogoditi s vama? Postoji li lijek ili dodatak prehrani za „burn out“, kojeg možete popiti i riješiti problem svog preopterećenog tijela? Naravno da ne postoji, kome ćete se konkretno obratiti kad vam se nešto takvo dogodi? Nikome. Sami si krojite sudbinu.

Kako s vizijom dovesti svoj radni vijek uspješno do kraja?

 Mudrim investiranjem u same sebe, učenjem i usvajanjem novih znanja i vještina koje će vas u kritičnim trenutcima spasiti od propasti. No ovo nije dovoljno, potrebno je djelovati preventivno i preduhitriti eventualne boljke današnjeg modernog čovjeka te na kraju izaći kao pobjednik. Ako se pitate kakve prehrane ima veze s poslom i poslovnošću dozvolite da vam ih približim.

Koji su interesi poslovnog čovjeka?

Vrijeme, novac i konkretni rezlultati.

Koje vještine je potrebno posjedovati da bi interesi mogli biti realizirani?

Organizaciju, znanje i diciplinu.

Što je baza koja je potrebna za realizaciju zacrtanih ciljeva i bez koje sve postaje nemoguće?

Zdravlje.

Koji faktori utječu na zdravlje?

Genetika, rizik ((ovisno o poslu kojim se pojedinac bavi) i PREVENCIJA!

Ako sve navedene tvrdnje pretvorimo u sliku, tada je piramida najbolji vizualni primjer, što znači da interesi čine sam vrh piramide, ispod njih su vještine potrebne za ostvarivanje tih interesa, a samu bazu piramide čini zdravlje, bez kojeg ništa nije moguće izvesti.

Što je cilj?

Stvoriti izvrsnu bazu koja povoljno djeluje na nadogradnju. Od te 3 komponente koje čine samu bazu piramide, moguće je direktno utjecati samo na prevenciju.

A Pod pojmom prevencije podrazumijevamo sljedeće:

Fizičku aktivnost (barem minimalnu)

  • Odmor i opuštanje
  • Optimalnu prehranu

Prehrana se u ovom kontekstu može prikazati kao software, koji pokreće hardware (naše tijelo i um), ali i kao niz fizičkih komponenti koje sačinjavaju sam hardware (naše tijelo). Ova dva pojma su međusobno isprepletena i povezana i čine temelj našeg života.

Upravo ovaj dio „prevencije“ potrebno je staviti pod kontrolu (ispravnim stilom života), kako bi se direktno moglo utjecati na tok svog života te analogno tome na rezultate koje kao pojedinci želimo ostvariti!

Cilj jest edukacija i približavanje pojma zdrave prehrane, kao i njenog strahovito velikog utjecaja na ljudski život. Između ostalog, poanta jest u povećavanju svjesnosti o vlastitom tijelu i utjecaju hrane na njega te izvlačenju maksimuma življenja vlastitog života.

Upravo ovdje važno je napomenuti da je balansirana prehrana temelj zdravlja, te je ovakvim načinom života moguće postići odlične rezultate u:

  • Mentalnoj oštrini i koncentraciji
  • Fizičkoj izdržljivosti i snazi
  • Izraženom libidu
  • Dobrom i stabilnom raspoloženju
  • Izostanku bolesti i obilju vitalnosti
  • Postizanju željenih rezultata

Zdravu prehranu čini samo niz pametnih izbora i dosljedno ponavljanje određenih zakonitosti, koje zajedno čine jednu suvislu i produktivnu cjelinu. Konačni cilj zdrave prehrane jest podizanje kvalitete života.