Nutricionist

Nutricionist je stručna osoba koja pruža savjete o balansiranoj prehrani. Bavi se analizom i izradom planova prehrane, osmišljava jelovnike na individualnoj bazi i jednako tako savjetuje ispravan način pripreme pojedinih obroka. Uz sve ovo, nutricionist savjetuje klijente i o ispravnoj suplementaciji dijetetskim proizvodima. Sve ovo potrebno je kako bi se osigurala balasirana prehrana, koja uz pravilnu suplementaciju služi kao prevencija i tretman različitim bolestima. Uzrok mnogih bolesti je u lošoj i nebalasiranoj prehrani, a danas se relativno malo pažnje posvećuje znanju i edukaciji o prehrani.

Shvatite hranu kao lijek budućnosti!