Najpopularnije dijete

Donosimo pregled nekih od najpopularnijih svjetskih dijeta!

Atkin­sonova dijeta

Dijeta po krvnim gru­pama (Prehrana po krvnim grupama)

Dijeta sirovom hra­nom (Raw Food Diet)

Dijeta u zoni (Prehrana u zoni)

Medit­er­an­ska dijeta

Mon­ti­gna­cova dijeta

Reduk­ci­jska dijeta

South beach dijeta

UN dijeta (Prehrana po UN dijeti)