Laktoza

Netolerancija na laktozu je djelomična ili potpuna nesposobnost probavljanja laktoze, šećera iz mlijeka i mliječnih proizvoda. Uzrokovana je nedostatkom enzima laktaze, kojeg proizvode stanice tankog crijeva. Uloga laktaza jest da razlaže laktozu na dva jednostavnija šećera, glukozu i galaktozu, koji se u tom obliku apsorbiraju u krvožilni sustav.

Nemaju svi ljudi sa nedostatkom laktaze probavne simptome netolerancije, a i većina ljudi koji jesu intolerantni na laktozu mogu tolerirati manje količine laktoze u svojoj prehrani.

Ljudi često poistovjećuju netoleranciju na laktozu sa alergijom na kravlje mlijeko. Alergija na mlijeko je imunološka reakcija tijela na jednu ili više bjelančevina iz mlijeka te može biti opasna po život u slučaju konzumacije i najmanje količine mlijeka ili mliječnih proizvoda. Alergija na mlijeko se najčešće javlja u prvoj godini života, dok se intolerancija na laktozu češće javlja u odrasloj dobi.

Simptomi netolerancije na laktozu
Posljedice netolerancije na laktozu osjećaju se 30 minuta do 2 sata nakon konzumacije mlijeka ili mliječnih proizvoda. Simptomi variraju od blagih do jakih, ovisno o količini unesene laktoze i količine koju pojedinac može tolerirati.

Uobičajeni simptomi su:
- bolovi u području abdomena
– nadutost
– plinovi
– dijareja
– mučnina.