HACCP

Što je HACCP?

HACCP je način upravljanja postupcima u poslovanju i rukovanju hranom kojim se osigurava zdravstvena ispravnost hrane od “polja do stola” tj. od proizvođača do krajnjeg korisnika. Smisao ovog standarda između ostalog jest i sljedivost (mogućnost vraćanja unatrag) od gotovog proizvoda pa sve do pojedinih komponenata koje ga sačinjavaju te uvjeta u kojima je proizveden i osoba koje su ga radile.
Temelji se na uspostavi postupaka kojima se opasnosti prisutne u proizvodnji, distribuciji i pripremi hrane uklanjaju ili stavljaju pod kontrolu. HACCP sustav počiva na 7 osnovnih principa :

 

  1. Analiza opasnosti
  2. Određivanje kritičnih kontrolnih točaka (KKT)
  3. Utvrđivanje kritičnih granica
  4. Uvođenje postupaka nadzora kritičnih granica
  5. Uvođenje korektivnih postupaka
  6. Uvođenje postupaka provjere učinkovitosti HACCP sustava
  7. Uvođenje zapisa i dokumentacije