Dijete za prevenciju bolesti

Dijete za prevenciju bolesti nije preporučljivo koristiti bez prethodne konzultacije sa liječnikom.

Bol­nička dijeta

DASH dijeta

Dijeta dr. Ornisha

Dijeta kod bolesti jetre

Dijeta koja sman­uje opas­nost od srčanog udara 

Dijeta za kožu (Kožna dijeta)

Dijeta za pre­ven­ciju bolesti

Mayo dijeta (Dijeta klinike Mayo)

Med­i­cin­ska dijeta

O2 dijeta

Per­ri­co­neova dijeta (dijeta dr. Per­ri­conea)