Dijete po zemljama svijeta

Načini prehrane se razlikuju diljem svijeta, zbog vlastitog izbora ili potrebe. Sigurno vam je poznato da se Francuskinje ne debljaju, a Japanke ne stare…razlozi za to se kriju u njihovoj prehrani.

Bev­erly Hills dijeta

Brazil­ska dijeta

Cam­brige dijeta

Fran­cuska dijeta

Hamp­tons dijeta

Hol­ly­wood­ska dijeta

Japan­ska dijeta

Kineska dijeta

Ruska pilot­ska dijeta

Skan­di­navska dijeta