Codex alimentarius

Codex Alimentarius u doslovnom prijevodu s latinskog znači “zakon o hrani”. Obuhvaća niz općih i posebnih normi za sigurnost hrane (Codex Standards)* čiji je cilj zaštita zdravlja potrošača i osiguravanje poštenih postupaka u trgovini hranom. Hrana koja se stavlja na lokalno tržište ili izvoz mora biti sigurna i određene kvalitete. Također, hrana ne smije sadržavati organizme koji uzrokuju bolesti životinja i/ili biljaka. Činjenica je da se u javnosti stvara prilično negativan stav vezan uz uvođenje Codex Alimentariusa, jer svako oruđe u krivim rukama može postati oružje …